משתמש:נדב ס/לב נתיבות

מיזם פרטי אסוציאטיבי בהקמה:

"בשלושים ושתיים נתיבות חכמה..." (ספר יצירה)

בעשרים ושתים אותיות:עריכה

אעריכה

א, אלף (שורש), אלף, אלוף, אלפא (α, אלפא ואומגה), חלב (Aleppo), אל"ף בי"ת (אלפבית), לא בא' רבתי, א"א, אהל

בעריכה

בית (שורש), בית (בית ספר, בית כנסת, בית מדרש, בית משפט, בית מלאכה, בית הכסא, בית שימוש), בטא (β, ביתא), ביט, בייט

געריכה

גמל (שורש), גמל, חמר גמל, גמלון, גמלוני, גמול, גמא (γ), גמע

דעריכה

דלת (שער, פתח, בבא), דלטא (δ, דלתא), דלתון, דלטוניזם (עורון צבעים)

העריכה

ה' הידיעה, היי, הורה (ההיא עם ה-ה'), השם, הוי"ה, חציר(hay), יש (בספרדית), הדס

ועריכה

וו (קרס, אנקול, מתלה), ו' החיבור, ו' ההיפוך, ואו, וירוס, ולבי, ורד

זעריכה

זין (שורש) (נשק; יחסי מין), קסנו- (זנו-): קסנופוביה, קסנון, זון (שורש) (מזון, תזונה), זנה (שורש) (זונה, יצאנית, זנות, פריצות), זטא (ζ, זיתא), זר

חעריכה

חת, חתת (שורש), חתי, חת"ת, חטא (שורש), ח"ח, אטה (η), חבצלות

טעריכה

תטא (θ, טתא) תטיס, טאטא (שורש), טיוטה, טוב

יעריכה

יוד, יורה דעה (יו"ד), ידה (שורש), יד, קוצו של יו"ד, יוטא (ι, יוטה), יפי

כעריכה

כף, כף רגל, כפף (שורש), כפה, כפה עליו הר כגיגית, כפיון (אפילפסיה), כ' הדמיון, כפכף, קאפא (κ, קאפה), כן

לעריכה

למד, למד (שורש), למוד, למודים, למדא (λ, למבדא), למבדה, ליתא, לא

מעריכה

מים (מי קולחין, מים מזוקקים, מים מזוככים, מי המבול, מי מלח, מי גשמים), מו (μ, מיו, מי), מש"ה וכל"ב, מן

נעריכה

נון (דג, לויתן), נינוה, ננו, נ"ב, נו (ν, ני, ניו), נפת

סעריכה

סמך, סמך (שורש), סמ', (סמ"ך מ"ם, סמאל), שמח (שורש) (שמחה), בר סמכא, רוח בר סמך, סמוך על סמוך, סיגמא (σ, סיגמה) סג"מ (סגן), ספר

עעריכה

עין, מעין, עינית (אוקולר, עצמית, אוביקטיב), רופא עינים, צר עין, צרות עין, עין הדג, אומיקרון (ο)

פעריכה

פה, פום, פומית, מלאפום, פי (π, פאי), פרפר וגם פשוש

צעריכה

צדה (שורש), צוד (שורש), ציד (שורש), צדיק (צדק (שורש), צדקת, צדק, צדקה, צדקנות), צחוק עד לב שמיים

קעריכה

קוף, קפא, קפא (שורש) (מקפיא, מקפא, קפאון)

רעריכה

רישא (סיפא), ראש, ראשון, ראשית, רשרש, רוש (לענה), רשע (שורש) (רשע, הרשיע, רשעות), רשה (שורש) (הרשה, רשות, רשוי, רשיון), רו (ρ), ראש גדול (על הכתפים, ילד טוב ירושלים)

שעריכה

שן, שנן (שורש), שנה (שורש), שנה, משנה, שלום (שלו (שורש), שלו, שלה [ישליו])


תעריכה

תו, טף (טפה) תוה (שורש), טאו (τ), תודה

(וגם)עריכה

אפסילון (ε), אופסילון (υ), פי (φ), קסי (ξ), חי (χ, כי), פסי (ψ), אומגה (ω)

ובעשר ספירות:עריכה

אפסעריכה

אפס (שורש), (תם, נגמר, כלה, אזל), אופס, אני ואפסי עוד

אחתעריכה

אחד (שורש) (אחדות), יחד (שורש) (יחדיו), חד (חד אופן, מונו־ (מונו, מונוטוני, מונופול, מונופולין, מונוגמיה, מונולוג, מונומר), חד גדיא), אחד באפריל, אלהינו שבשמים ובארץ

שתיםעריכה

שנה (שורש), שתה (שורש), זוג (שורש), דו- (דו שיח, דיאלוג), -ים, שני, בינארי, חצי, חצה (שורש), לוחות הברית (לוח, ברית)

שלושעריכה

שלש (שורש), שליש, שלישי, משולש, תלת- (תלת ממד), טריאתלון, טרצה, טריויאלי, אבות (אבא, אברך, אב בית, אב הטומאה, אבי אבות הטומאה, אבי העורקים, אב בית דין, האב הבן ורוח הקודש)

ארבעעריכה

רבע, רבע (שורש) (רובע, נ כירבע, הרבעה), רבוע, מרבע, רבה (שורש) (ארבה, רב, רבוי), שם בן ארבע אותיות, קואטרו, קורטט, רביעי, טטראדר, טטריס, אמהות (לוח אם, אימא, אם הדרך)

חמשעריכה

חומש, מחומש, חמש (שורש) (חמוש, תחמשת), חמישית, חמשי, חמסה, חמסין, קווינטה, חומשי תורה

ששעריכה

שוש (שורש), שוש, שיש, מששה (הקסגון, הקסדצימלי), ששי, ששון, סדרי משנה

שבעעריכה

שבע (שורש), שבוע, שבועה, שבעה, שביעי, שבת (שורש), שבת, שבתון, שביתה, שמיטה, תרגום השבעים

שמונהעריכה

שמן (שורש), שמן, שומן, שמנוני, תמנון, תמן, תומן, אוקטבה, אוקט אוקטובר, ימי מילה

תשעעריכה

תשעה (שעה (שורש)), תשעה באב (ט"ב, ת"ב), תושיע (הושיע), טוש"ע, נובמבר, ירחי לידה

(עשר)עריכה

עשר (שורש) (עשיר), דקא- (דקאדה, דקאטלון), עשירית, עשור, עשרוני (בסיס עשרוני), דצי- (דציבל), דצמבר, דבריא (דבר (שורש): דבר דבור על אופניו, דבר אחר, דבר מה, שום דבר, דבר המערכת, דובר, דבור, דבורה, דבור צפוף)

וגם:עריכה

שלושה עשר מדיא (מדד (שורש), מד, מדי)

שנים עשר שבטיא: תריסר, שבט (שורש) (לשבט או לחסד, חוסך שבטו שונא בנו, שבטי ישראל, מדורת השבט, שיבוט), מטה

אחד עשר כוכביא: עשתי עשר, ככב (שורש)]] (כוכב חמה, כוכב לכת, כוכב שביט, כוכב נופל, כוכב עולה, דרך כוכבו)