גמל (שורש)


  • שורש זה מחולק לשלושה שורשים נפרדים. שורשים אלה התפתחו ממקורות שונים או שהוראותיהם התרחקו זו מזו במידה רבה:
  1. ג־מ־ל א - התפתחות או סיום התמכרות.
  2. ג־מ־ל ב - השבת גְּמוּל.
  3. ג־מ־ל ג - מלשון גָּמָל.