ח"חעריכה

  1. חיזוק חיובי.
  2. חופת חתנים.
  3. חלל חרב.
  4. חפץ חיים: ספר, מחברו, או קיבוץ. הקישור הוא לויקיפדיה.
  5. חשש חמץ.
  6. חלקי חילוף.
  7. חלק חוזר (תחביר - במשפט כולל. הקישורים הם לויקיפדיה.)
  8. חרדה חברתית. הקישור הוא לויקיפדיה.