נספח:בעלי חיים

זכר נקבה ולד בית קבוצה קול שם-תואר מונחים קרובים
אווז אווזה אפרוח בריכה, אגם להקה געגוע, גע-גע
גבר, שכווי
אוח

קן להקה אנחה
ינשוף
אַיִל, כבש, יובל רחל/ה טלה/יה, שה
עדר פעיה, צהלה, (נדיר: חניבה)
כבש, כבשה, כר
אריה לביאה כפיר גוב, מאורה להקה שאגה, נהמה
ליש, לביא, ארי
גמל נאקה בכר/ה
שיירה חרחור (נדיר: נהגה) גמלוני ספינת המדבר
דבור צרעה
קן נחיל זמזום
עוקץ

דבורה
כורת, קן נחיל זמזום
דבש, עוקץ
דג
דגיג
להקה

דגה
זאב זאבה
מאורה להקה יללה, זרידה זאבי
חמור אתון עיר

הברסה, נהקה, נעירה (אי-אה)
פרא, ערוד
חזיר חזירה חזירון, חזרזיר דיר חזירים עדר נחירה (נדיר: נעצה) חזירי חזיר בר
חתול חתולה חתלתול

יללה (מיאו) חתולי
יעל יעלה גדי
עדר פעייה (מה)
תיש, עז
כלב כלבה גור מלונה
נביחה


סוס סוסה סיח אורווה
צהלה


פיל פילה


תרועה, תקיעה


פר, שור פרה עגל רפת עדר געייה (מו)
דשא, מרעה, חלב

ציפור גוזל קן להקה ציוץ


צפרדע ראשן ביצה
קרקור
דו חי, קרפדה
תיש עז גדי
עדר פעייה, חניבה (מה)
יעל
תרנגול תרנגולת אפרוח לול
קריאה, קרקור (קוקוריקו)
גבר, שכווי