Filenew.png יש להוסיף לדף זה את הערכים: נִטַּל, נִטֵּל, נֻטַּל.

נָטַלעריכה

ניתוח דקדוקי - פועל
כתיב מלא נטל
שורש וגזרה נ־ט־ל, גזרת חפ"נ
בניין פָּעַל (קַל)
 1. לשון המקרא תפס דבר מה והעבירו לרשותו או תחת אחריותו; אחז בידיו.
 2. לשון המקרא הטיל חובה.
  • ”הָלוֹךְ וְדִבַּרְתָּ אֶל-דָּוִד, כֹּה אָמַר יְהוָה-שָׁלֹשׁ אָנֹכִי נוֹטֵל עָלֶיךָ: בְּחַר-לְךָ אַחַת-מֵהֶם וְאֶעֱשֶׂה-לָּךְ“ (שמואל ב׳ כד, פסוק יב)
 3. לשון חז"ל נדיר הֵחֵל, פָּתַח בְּ-.
 4. לשון חז"ל טִהֵר יָדָיו בְּעֶזְרַת מַיִם.
 5. לשון חז"ל (בא עפ"ר רק עם ציפורניים) כָּסַס, כִּרְסֵם וְקַץ.

גיזרוןעריכה

1.מן המקרא רווח בלשון חז"ל: 2. מן המקרא השורש קרוב.: 3. לשון חז"ל נראה שמן 2. או מן 1.: 4. לדעת פרשנים מן כלי הנטילה אנטל או נטלא. נטלה. אך יתכן לומר כמו 2. "הטיל"

צירופיםעריכה

נגזרותעריכה

מילים נרדפותעריכה

ניגודיםעריכה

פתגמיםעריכה

תרגוםעריכה


השורש נטל

השורש נ־ט־ל הוא שורש מגזרת חפ"נ.

נטיות הפעליםעריכה

נ־ט־ל עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל נָטַל נוֹטֵל, נָטוּל יִטֹּל טֹל לִטֹּל או לִנְטֹל
נִפְעַל נִטַּל נִטָּל יִנָּטֵל הִנָּטֵל לְהִנָּטֵל
הִפְעִיל הִטִּיל מַטִּיל יַטִּיל הַטֵּל לְהַטִּיל
הֻפְעַל הֻטַּל מֻטַּל יֻטַּל -אין- -אין-
פִּעֵל נִטֵּל מְנַטֵּל יְנַטֵּל נַטֵּל לְנַטֵּל
פֻּעַל נֻטַּל מְנֻטַּל יְנֻטַּל -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל הִתְנַטֵּל מִתְנַטֵּל יִתְנַטֵּל הִתְנַטֵּל לְהִתְנַטֵּל

הערותעריכה

 • בבניין קל בזמני העתיד והציווי ההטיה תיעשה תמיד בהישמטות הנו"ן: "הפעלים בגזרת פ"נ מותרים בקיום הנו"ן בכל הצורות, להוציא הפעלים המנויים להלן, שההבלעה בהם היא הֶכְרֵחַ.

ואלה הפעלים בהבלעת הנו"ן (פועלי בניין קל נזכרים כאן בזמן עתיד): בניין קל: יִגַּהּ, יִגַּע, יִגַּשׁ, יִדַּח, יִזַּל, יִטֶּה, יִטֹּל...".

(החלטות האקדמיה בנטיית הפועל, גזרת חפ"נ, הבלעת הנו"ן או קיומה)

 • בשם הפועל מותרת ההטיה גם על-דרך השלמים:"בשם הפועל של בניין קל הנו"ן מתקיימת. למשל: לִנְסֹעַ, לִנְטֹעַ, לִנְגֹּחַ.

לצד צורות המקור לִנְדֹּר, לִנְטֹל, לִנְפֹּל מותרות הצורות לִדֹּר, לִטֹּל, לִפֹּל (שנוצרו בלשון חכמים)".

(החלטות האקדמיה בדבר נטיית הפועל, גזרת חפ"נ, צורות בבניין קל)

 • בבניין הפעיל מותרות שתי דרכי ההטיה בלא בידול משמעות;

1) על-דרך גזרת ע"ו/י: הֵטִיל, מֵטִיל, מְטִילוֹת וכד'...

2) על-דרך חסרי פ"נ: הִטִּיל, הִטַּלְתִּי, מַטִּילוֹת וכד'...

יתר הבניינים ניטים כמובן לפי דרכה של גזרת חפ"נ.

(החלטות האקדמיה בדבר חילופי גזרות)

נֵטֶלעריכה

ניתוח דקדוקי
כתיב מלא נטל
הגייה* netel
חלק דיבר שם־עצם
מין זכר יחיד
שורש נ־ט־ל
דרך תצורה
נטיות נִטְלוֹ־
 1. לשון המקרא משא, כובד, משקל.
 2. עברית חדשה בהשאלה (1): מעמסה, סבל.
 3. עברית חדשה (ימאות) תוספת משקל בתחתית כלי שיט, כדי לייצבו או כדי לשנות את השוקע והשופע שלו. בכלי שיט קטנים וביאכטות: משקולות ברזל או עופרת; באוניות: מי ים במכלי מי נטל מיוחדים לדבר.

גיזרוןעריכה

 • מן נ-ט-ל.
 • האקדמיה ללשון העברית, מונחי כלי שיט קטנים ומעגנות (תשע"ג), 2013.

צירופיםעריכה

מילים נרדפותעריכה

תרגוםעריכה

 • אנגלית: ballast‏‏‏‏‏ (3)

ראו גםעריכה


השורש נטל

השורש נ־ט־ל הוא שורש מגזרת חפ"נ.

נטיות הפעליםעריכה

נ־ט־ל עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל נָטַל נוֹטֵל, נָטוּל יִטֹּל טֹל לִטֹּל או לִנְטֹל
נִפְעַל נִטַּל נִטָּל יִנָּטֵל הִנָּטֵל לְהִנָּטֵל
הִפְעִיל הִטִּיל מַטִּיל יַטִּיל הַטֵּל לְהַטִּיל
הֻפְעַל הֻטַּל מֻטַּל יֻטַּל -אין- -אין-
פִּעֵל נִטֵּל מְנַטֵּל יְנַטֵּל נַטֵּל לְנַטֵּל
פֻּעַל נֻטַּל מְנֻטַּל יְנֻטַּל -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל הִתְנַטֵּל מִתְנַטֵּל יִתְנַטֵּל הִתְנַטֵּל לְהִתְנַטֵּל

הערותעריכה

 • בבניין קל בזמני העתיד והציווי ההטיה תיעשה תמיד בהישמטות הנו"ן: "הפעלים בגזרת פ"נ מותרים בקיום הנו"ן בכל הצורות, להוציא הפעלים המנויים להלן, שההבלעה בהם היא הֶכְרֵחַ.

ואלה הפעלים בהבלעת הנו"ן (פועלי בניין קל נזכרים כאן בזמן עתיד): בניין קל: יִגַּהּ, יִגַּע, יִגַּשׁ, יִדַּח, יִזַּל, יִטֶּה, יִטֹּל...".

(החלטות האקדמיה בנטיית הפועל, גזרת חפ"נ, הבלעת הנו"ן או קיומה)

 • בשם הפועל מותרת ההטיה גם על-דרך השלמים:"בשם הפועל של בניין קל הנו"ן מתקיימת. למשל: לִנְסֹעַ, לִנְטֹעַ, לִנְגֹּחַ.

לצד צורות המקור לִנְדֹּר, לִנְטֹל, לִנְפֹּל מותרות הצורות לִדֹּר, לִטֹּל, לִפֹּל (שנוצרו בלשון חכמים)".

(החלטות האקדמיה בדבר נטיית הפועל, גזרת חפ"נ, צורות בבניין קל)

 • בבניין הפעיל מותרות שתי דרכי ההטיה בלא בידול משמעות;

1) על-דרך גזרת ע"ו/י: הֵטִיל, מֵטִיל, מְטִילוֹת וכד'...

2) על-דרך חסרי פ"נ: הִטִּיל, הִטַּלְתִּי, מַטִּילוֹת וכד'...

יתר הבניינים ניטים כמובן לפי דרכה של גזרת חפ"נ.

(החלטות האקדמיה בדבר חילופי גזרות)