נספח:גזרת נע"ו/י

גִּזְרַת נע"ו/י עריכה

ניתוח דקדוקי
כתיב מלא גזרת נחי עה"פ ו' או י'
הגייה* gizrat na'evi
חלק דיבר
מין נקבה
שורש ש־ר־ש
דרך תצורה
נטיות
  1. [דקדוק] גזרה בה עה"פ היא י' או ו', והיא נטמעת בחלק מהנטייה ונחה בהּ.
    • השמות "תבונה" ו"מקום" הם מגזרת נע"ו\י.

(נחי עה"פ ו' או י')

מידע נוסף עריכה

  • בגזרה זו ישנם מס' פעלים הנוטים על משקל-"פָעֵל", כדוגמת: מֵת, עֵר, כֵּן, מֵץ, לֵץ...

כמו כן, ישנם פעלים הנוטים על משקל-"פָעֹל", כל הפעלים במשקל זה עה"פ שלהם תהא ו',כדוגמת:טֹב,בֹּשׁ...

  • רוב הפעלים מגזרה זו הם שורשים שעה"פ שלהם היא ו' , השורשים שעה"פ היא י' הם מעטים יחסית, ואלו הם;

ב-י-נ, ל-י-צ, ש-י-ח, ש-י-ת, שׂ-י-ם, ש-י-ר, ר-י-ב, ק-י-א, ק-י-נ, ר-י-ק, ר-י-ר, ר-י-ש, ר-י-ד, ר-י-ח, נ-י-ר, ג-י-ל, ח-י-ל, שׂ-י-ב, כ-י-ח, ג-י-ח, א-י-ם, א-י-ב, וְכ-י-ף.

יש הסבורים שגם בשורש ד-ו-ן עה"פ היא לא ו', היא י'.

המאפיינים של גזרה זו:

  • מפאת הדימיון בין גזרה זו לבין גזרת הכפולים,ישנו שוני אחד בפעליה של גזרה זו הנוטים בבניין קל לעומת הפעלים מגזרת הכפולים:

בבניין קל בגזרת נע"ו\י, עה"פ נחשפת בעתידציווי ובשם הפועל. צורת העבר של בניין קל זהה כמעט לצורת העבר של גזרת הכפולים,וההבחנה נעשית עפ"י הניקוד;

קמץ בנע"ו\י--קָן, קָם, רָץ, שָׁר, בָּא...

לעומת פתח בכפולים--חַם, אַט, רַך, סַב, רַן...

  • בבניין הפעיל קיים קושי בהבחנה בין גזרה זו לבין גזרות החסרים: חפי"צ וחפ"נ כתוצאה מאי הגיית דגש חזק, וגם אי התגלותה של פה"פ בגזרות החסרים באף אחת מהנטיות, הדבר מתרחש בזמני ההווה והעבר.

כמו-כן,הדבר יוצר שגיאות בהגייה של פעלים בגזרות אלו, וכתוצאה מכך גם בלבול ואי-הבחנה בין הגזרות;

  • בגזרת נע"ו\י הפעלים הנוטים בבניין "הפעיל" מתאפיינים בתנועת צירי בעבר ובהווה:

עבר: הֵבין, הֵרים, הֵקים,הֵשיר, הֵפיץ, הֵסיט וכד'...

הווה: מֵבין, מֵרים, מֵקים, מֵשיר, מֵפיץ, מֵסיט וכד'...

חפ"נ: הִפּיל, הִכּיר, הִסּיע, הִגּיע וכד'...

חפי"צ: הִצּיע, הִצּיג, הִצּיב, הִצּית וכד'...

כמו כן,הפעלים מגזרות חפ"נ וחפי"צ הנוטים בבניין הפעיל מתאפיינים בתנועת פתח בזמן הווה ודגש בעה"פ:

חפ"נ: מַפּיל, מַכּיר, מַסּיע, מַגּיע וכד'...

חפי"צ: מַצּיע, מַצּיג,מַצּיב, מַצּית וכד'...

ראו גם עריכה