עה"פעריכה

  1. ע' הפועל. האות השניה בשורש בן שלוש אותיות.