נספח:מאה של מילים בעברית תרע"ב-תשע"ב

נספח זה מבוסס על ספרון של האקדמיה ללשון העברית בשם "מאה של מילים בעברית תרע״ב-תשע״ב", ומובא כאן באישור האקדמיה. אוסף המילים הינו מגוון של 100 מילים מחידושי האקדמיה, שיצא לרגל 100 שנות פעילות.

תרע״ב עד תרפ״א (1911-1921)

תרע״ב

תרע״ג

תרפ״א

תרפ״ב עד תרצ״א (1921-1931)

תרפ״ח

תרפ״ט

תר״ץ

תרצ״ב עד תש״א (1931-1941)

תרצ״ז

תרצ״ח

תרצ״ט

ת״ש

תש״א

תש״ב עד תשי״א (1941-1951)

תש״ב

תש״ד

תש״ח

תש״ו

תש״י

תשי״א

תשי״ב עד תשכ״א (1951-1961)

תשט״ו

תשי״ט

תש״ך

תשכ״א

תשכ״ב עד תשל״א (1961-1971)

תשכ״ב

תשכ״ג

תשכ״ה

תש״ל

תשל״א

תשל״ב עד תשמ״א (1971-1981)

תשל״ג

תשל״ז

תשמ”א

תשל״ו

תשל”ט

תשמ״ב עד תשנ״א (1981-1991)

תשמ״ד

תשמ״ה

תשמ״ט

תש״ן

תשנ”א

תשנ״ב עד תשס״א (1991-2001)

תשנ״ג

תשנ”ד

תשנ”ה

תשנ״ט

תש״ס

תשס״א

תשס״א עד תשע״ב (2001-2011)

תשס״ד

תשס״ה

תשס״ו

תשס״ז

תשס״ט

תשע״א