תבנית:כינויי גוף

כינויי גוף
גוף ראשון שני שלישי
זכר אני, אנוכי אתה הוא
נקבה אני, אנוכי את היא
ז"ר אנו, אנחנו אתם הם (המה)
נ"ר אנו, אנחנו אתן הן

שימושעריכה

תבנית משנה - תבנית:כינויי הרמז
בערכים השייכים לקטגוריה:כינויי גוף.