תבנית:כינויי גוף/כינויי הרמז

כינויי הרמז
גוף קרוב רחוק
זכר זה ההוא (הלז)
נקבה זו / זאת ההיא
ז"ר אלו / אלה ההם
נ"ר אלו / אלה ההן

שימושעריכה

בערכים השייכים לקטגוריה:כינויי גוף והם כינויי הרמז.