נספח:גזרת נחי פי"ו

(הופנה מהדף נספח:גזרת נפ"יו)

חזרה לנספח:גזרות

גִּזְרַת נפי"ו

עריכה
  • בגזרה זו נמצאים שרשים שהאות הראשונה בהם היא יו"ד, ואינם שיכים לגזרת חפי"צ.
  • בחלק מן ההטיות חל כיווץ דיפתונג.
  • בצווי של בניין קל נשמטת היו"ד : ישן,ישב,ידע,יצא,ילד,ירש, ירד, ירה וכד'...
  • ישנם מספר פעלים בגזרה זו, המכונים פעלי פ"י; י־צ־א, י־ש־ב, י־ל־ד, י־ר־ד, י־ד־ע ו-ה־ל־ך. בזמני העתיד, שם-הפועל (באופן חלקי, כי לפעלים אלו יש שתי צורות לשם הפועל, עם היוותרות היו"ד או בהישמטותה, כגון; לֵישֵׁב או לָשֶׁבֶת) והציווי של בניין קל ניטים בצירה, ופה"פ י' נשמטת כליל ולא נותרת נחה לעתים כמו ביתר הפעלים.
שורש, י־שׁ־ב בניין פָּעַל , צורת המקור: יָשֹׁב
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר יָשַׁבְתִּי יָשַׁבְתִּי יָשַׁבְתָּ יָשַׁבְתְּ יָשַׁב יָשְׁבָה יָשַׁבְנוּ יָשַׁבְנוּ יְשַׁבְתֶּם יְשַׁבְתֶּן יָשְׁבוּ יָשְׁבוּ
הווה יוֹשֵׁב יוֹשֶׁבֶת יוֹשֵׁב יוֹשֶׁבֶת יוֹשֵׁב יוֹשֶׁבֶת יוֹשְׁבִים יוֹשְׁבוֹת יוֹשְׁבִים יוֹשְׁבוֹת יוֹשְׁבִים יוֹשְׁבוֹת
עתיד אֵשֵׁב אֵשֵׁב תֵּשֵׁב תֵּשְׁבִי יֵשֵׁב תֵּשֵׁב נֵשֵׁב נֵשֵׁב תֵּשְׁבוּ תֵּשֵׁבְנָה יֵשְׁבוּ תֵּשֵׁבְנָה
ציווי אין אין שֵׁב שְׁבִי אין אין אין אין שְׁבוּ שֵׁבְנָה אין אין


שורש, י־שׁ־ב בניין נִפְעַל , צורת המקור: הִוָּשֵׁב
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר נוֹשַׁבְתִּי נוֹשַׁבְתִּי נוֹשַׁבְתָּ נוֹשַׁבְתְּ נוֹשַׁב נוֹשְׁבָה נוֹשַׁבְנוּ נוֹשַׁבְנוּ נוֹשַׁבְתֶּם נוֹשַׁבְתֶּן נוֹשְׁבוּ נוֹשְׁבוּ
הווה נוֹשָׁב נוֹשֶׁבֶת נוֹשָׁב נוֹשֶׁבֶת נוֹשָׁב נוֹשֶׁבֶת נוֹשָׁבִים נוֹשָׁבוֹת נוֹשָׁבִים נוֹשָׁבוֹת נוֹשָׁבִים נוֹשָׁבוֹת
עתיד אִוָּשֵׁב אִוָּשֵׁב תִּוָּשֵׁב תִּוָּשְׁבִי יִוָּשֵׁב תִּוָּשֵׁב נִוָּשֵׁב נִוָּשֵׁב תִּוָּשְׁבוּ תִּוָּשֵׁבְנָה יִוָּשְׁבוּ תִּוָּשֵׁבְנָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין


שורש, י־שׁ־ב בניין פִּעֵל , צורת המקור: יַשֵּׁב
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר יִשַּׁבְתִּי יִשַּׁבְתִּי יִשַּׁבְתָּ יִשַּׁבְתְּ יִשֵּׁב יִשְּׁבָה יִשַּׁבְנוּ יִשַּׁבְנוּ יִשַּׁבְתֶּם יִשַּׁבְתֶּן יִשְּׁבוּ יִשְּׁבוּ
הווה מְיַשֵּׁב מְיַשֶּׁבֶת מְיַשֵּׁב מְיַשֶּׁבֶת מְיַשֵּׁב מְיַשֶּׁבֶת מְיַשְּׁבִים מְיַשְּׁבוֹת מְיַשְּׁבִים מְיַשְּׁבוֹת מְיַשְּׁבִים מְיַשְּׁבוֹת
עתיד אֲיַשֵּׁב אֲיַשֵּׁב תְּיַשֵּׁב תְּיַשְּׁבִי יְיַשֵּׁב תְּיַשֵּׁב יְיַשֵּׁב יְיַשֵּׁב תְּיַשְּׁבוּ תְּיַשֵּׁבְנָה יְיַשְּׁבוּ תְּיַשֵּׁבְנָה
ציווי אין אין יַשֵּׁב יַשְּׁבִי אין אין אין אין יַשְּׁבוּ יַשֵּׁבְנָה אין אין


שורש, י־שׁ־ב בניין פֻּעַל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר יֻשַּׁבְתִּי יֻשַּׁבְתִּי יֻשַּׁבְתָּ יֻשַּׁבְתְּ יֻשַּׁב יֻשְּׁבָה יֻשַּׁבְנוּ יֻשַּׁבְנוּ יֻשַּׁבְתֶּם יֻשַּׁבְתֶּן יֻשְּׁבוּ יֻשְּׁבוּ
הווה מְיֻשָּׁב מְיֻשֶּׁבֶת מְיֻשָּׁב מְיֻשֶּׁבֶת מְיֻשָּׁב מְיֻשֶּׁבֶת מְיֻשָּׁבִים מְיֻשָּׁבוֹת מְיֻשָּׁבִים מְיֻשָּׁבוֹת מְיֻשָּׁבִים מְיֻשָּׁבוֹת
עתיד אֲיֻשַּׁב אֲיֻשַּׁב תְּיֻשַּׁב תְּיֻשְּׁבִי יְיֻשַּׁב תְּיֻשַּׁב יְיֻשַּׁב יְיֻשַּׁב תְּיֻשְּׁבוּ תְּיֻשַּׁבְנָה יְיֻשְּׁבוּ תְּיֻשַּׁבְנָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין


שורש, י־ש־ב בניין הפעיל , צורת המקור: הוֹשֵׁב
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הוֹשַׁבְתִּי הוֹשַׁבְתִּי הוֹשַׁבְתָּ הוֹשַׁבְתְּ הוֹשִׁיב הוֹשִׁיבָה הוֹשַׁבְנוּ הוֹשַׁבְנוּ הוֹשַׁבְתֶּם הוֹשַׁבְתֶּן הוֹשִׁיבוּ הוֹשִׁיבוּ
הווה מוֹשִׁיב מוֹשִׁיבָה מוֹשִׁיב מוֹשִׁיבָה מוֹשִׁיב מוֹשִׁיבָה מוֹשִׁיבִים מוֹשִׁיבוֹת מוֹשִׁיבִים מוֹשִׁיבוֹת מוֹשִׁיבִים מוֹשִׁיבוֹת
עתיד אוֹשִׁיב אוֹשִׁיב תּוֹשִׁיב תּוֹשִׁיבִי יוֹשִׁיב תּוֹשִׁיב נוֹשִׁיב נוֹשִׁיב תּוֹשִׁיבוּ תּוֹשֵׁבְנָה יוֹשִׁיבוּ תּוֹשֵׁבְנָה
ציווי אין אין הוֹשֵׁב הוֹשִׁיבִי אין אין אין אין הוֹשִׁיבוּ הוֹשֵׁבְנָה אין אין


שורש, י־שׁ־ב בניין הֻפְעַל , צורת המקור: הוּשַׁב
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הוּשַׁבְתִּי הוּשַׁבְתִּי הוּשַׁבְתָּ הוּשַׁבְתְּ הוּשֵׁב הוּשְׁבָה הוּשַׁבְנוּ הוּשַׁבְנוּ הוּשַׁבְתֶּם הוּשַׁבְתֶּן הוּשְׁבוּ הוּשְׁבוּ
הווה מוּשָׁב מוּשֶׁבֶת מוּשָׁב מוּשֶׁבֶת מוּשָׁב מוּשֶׁבֶת מוּשָׁבִים מוּשָׁבוֹת מוּשָׁבִים מוּשָׁבוֹת מוּשָׁבִים מוּשָׁבוֹת
עתיד אוּשַׁב אוּשַׁב תּוּשַׁב תּוּשְׁבִי יוּשַׁב תּוּשַׁב נוּשַׁב נוּשַׁב תּוּשְׁבוּ תּוּשַׁבְנָה יוּשְׁבוּ תּוּשַׁבְנָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין


שורש, י־שׁ־ב בניין הִתְפַּעֵל , צורת המקור: הִתְיַשֵּׁב
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הִתְיַשַּׁבְתִּי הִתְיַשַּׁבְתִּי הִתְיַשַּׁבְתָּ הִתְיַשַּׁבְתָּ הִתְיַשֵּׁב הִתְיַשְּׁבָה הִתְיַשַּׁבְנוּ הִתְיַשַּׁבְנוּ הִתְיַשַּׁבְתֶּם הִתְיַשַּׁבְתֶּן הִתְיַשְּׁבוּ הִתְיַשְּׁבוּ
הווה מִתְיַשֵּׁב מִתְיַשֶּׁבֶת מִתְיַשֵּׁב מִתְיַשֶּׁבֶת מִתְיַשֵּׁב מִתְיַשֶּׁבֶת מִתְיַשְּׁבִים מִתְיַשְּׁבוֹת מִתְיַשְּׁבִים מִתְיַשְּׁבוֹת מִתְיַשְּׁבִים מִתְיַשְּׁבוֹת
עתיד אֶתְיַשֵּׁב אֶתְיַשֵּׁב תִּתְיַשֵּׁב תִּתְיַשְּׁבִי יִתְיַשֵּׁב תִּתְיַשֵּׁב נִתְיַשֵּׁב נִתְיַשֵּׁב תִּתְיַשְּׁבוּ תִּתְיַשּׁבְנָה יִתְיַשְּׁבוּ תִּתְיַשּׁבְנָה
ציווי אין אין הִתְיַשֵּׁב הִתְיַשְּׁבִי אין אין אין אין הִתְיַשְּׁבוּ הִתְיַשֵּׁבְנָה אין אין