נספח:גזרת חפי"צ

חזרה לנספח:גזרות

גִּזְרַת חפי"צ

עריכה
  • בגזרה זו נמצאים ששת השרשים: י־צ־ב, י־צ־ג, י־צ־ע, י־צ־ק, י־צ־ר, י־צ־ת. כל שרש מתחיל באותיות יו"ד וצד"י, והאות האחרונה בו היא אחת מבין שש האותיות שבמלים בקע"ת ג"ר.
  • יש המשיכים לגזרה גם את השרש י־ז־ע.
  • אף על פי שהאות הראשונה של השרש היא יו"ד, הפעלים אינם נוטים לפי גזרת נפ"יו אלא בדומה לגזרה גזרת חפ"נ.
שורש, י־צ־ר בניין פָּעַל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר יָצַרתִּי יָצַרתִּי יָצַרְתָּ יָצַרְתְּ יָצַר יָצְרָה יָצַרְנוּ יָצַרְנוּ יְצַרְתֶּם יְצַרְתֶּן יָצְרוּ יָצְרוּ
הווה יוֹצֵר יוֹצֶרֶת יוֹצֵר יוֹצֶרֶת יוֹצֵר יוֹצֶרֶת יוֹצְרִים יוֹצְרוֹת יוֹצְרִים יוֹצְרוֹת יוֹצְרִים יוֹצְרוֹת
עתיד אֶצֹּר אֶצֹּר תִּצֹּר תִּצְּרִי יִצֹּר תִּצֹּר נִצֹּר נִצֹּר תִּצְּרוּ תִּצֹּרְנָה יִצְּרוּ תִּצֹּרְנָה
ציווי אין אין יְצֹר או צֹר יִצְרִי או צְרִי אין אין אין אין יִצְרוּ או צְרוּ יְצֹרְנָה או צֹרְנָה אין אין


שורש, י־צ־ר בניין נִפְעַל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר נוֹצַרְתִּי נוֹצַרְתִּי נוֹצַרְתָּ נוֹצַרְתְּ נוֹצַר נוֹצְרָה נוֹצַרְנוּ נוֹצַרְנוּ נוֹצַרְתֶּם נוֹצַרְתֶּן נוֹצְרוּ נוֹצְרוּ
הווה נוֹצָר נוֹצֶרֶת נוֹצָר נוֹצֶרֶת נוֹצָר נוֹצֶרֶת נוֹצָרִים נוֹצָרוֹת נוֹצָרִים נוֹצָרוֹת נוֹצָרִים נוֹצָרוֹת
עתיד אִוָּצֵר אִוָּצֵר תִּוָּצֵר תִּוָּצְרִי יִוָּצֵר תִּוָּצֵר נִוָּצֵר נִוָּצֵר תִּוָּצְרוּ תִּוָּצֵרְנָה יִוָּצְרוּ תִּוָּצֵרְנָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין


שורש, י־צ־ב בניין פִּעֵל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר יִצַּבְתִּי יִצַּבְתִּי יִצַּבְתָּ יִצַּבְתְּ יִצֵּב יִצְּבָה יִצַּבְנוּ יִצַּבְנוּ יִצַּבְתֶּם יִצַּבְתֶּן יִצְּבוּ יִצְּבוּ
הווה מְיַצֵּב מְיַצֶּבֶת מְיַצֵּב מְיַצֶּבֶת מְיַצֵּב מְיַצֶּבֶת מְיַצְּבִים מְיַצְּבוֹת מְיַצְּבִים מְיַצְּבוֹת מְיַצְּבִים מְיַצְּבוֹת
עתיד אֲיַצֵּב אֲיַצֵּב תְּיַצֵּב תְּיַצְּבִי יְיַצֵּב תְּיַצֵּב יְיַצֵּב יְיַצֵּב תְּיַצְּבוּ תְּיַצֵּבְנָה יְיַצְּבוּ תְּיַצֵּבְנָה
ציווי אין אין יַצֵּב יַצְּבִי אין אין אין אין יַצְּבוּ יַצֵּבְנָה אין אין


שורש, י־צ־ב בניין פֻּעַל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר יֻצַּבְתִּי יֻצַּבְתִּי יֻצַּבְתָּ יֻצַּבְתְּ יֻצַּב יֻצְּבָה יֻצַּבְנוּ יֻצַּבְנוּ יֻצַּבְתֶּם יֻצַּבְתֶּן יֻצְּבוּ יֻצְּבוּ
הווה מְיֻצָּב מְיֻצֶּבֶת מְיֻצָּב מְיֻצֶּבֶת מְיֻצָּב מְיֻצֶּבֶת מְיֻצָּבִים מְיֻצָּבוֹת מְיֻצָּבִים מְיֻצָּבוֹת מְיֻצָּבִים מְיֻצָּבוֹת
עתיד אֲיֻצַּב אֲיֻצַּב תְּיֻצַּב תְּיֻצְּבִי יְיֻצַּב תְּיֻצַּב יְיֻצַּב יְיֻצַּב תְּיֻצַּבוּ תְּיֻצַּבְנָה יְיֻצְּבוּ תְּיֻצַּבְנָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין


שורש, י־צ־ב בניין הפעיל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הִצַּבְתִּי הִצַּבְתִּי הִצַּבְתָּ הִצַּבְתְּ הִצִּיב הִצִּיבָה הִצַּבְנוּ הִצַּבְנוּ הִצַּבְתֶּם הִצַּבְתֶּן הִצִּיבוּ הִצִּיבוּ
הווה מַצִּיב מַצִּיבָה מַצִּיב מַצִּיבָה מַצִּיב מַצִּיבָה מַצִּיבִים מַצִּיבוֹת מַצִּיבִים מַצִּיבוֹת מַצִּיבִים מַצִּיבוֹת
עתיד אַצִּיב אַצִּיב תַּצִּיב תַּצִּיבִי יַצִּיב תַּצִּיב נַצִּיב נַצִּיב תַּצִּיבוּ תַּצֵּבְנָה יַצִּיבוּ תַּצֵּבְנָה
ציווי אין אין הַצֵּב הַצִּיבִי אין אין אין אין הַצִּיבוּ הַצֵּבְנָה אין אין


שורש, י־צ־ב בניין הֻפְעַל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הֻצַּבְתִּי הֻצַּבְתִּי הֻצַּבְתָּ הֻצַּבְתְּ הֻצַּב הֻצְּבָה הֻצַּבְנוּ הֻצַּבְנוּ הֻצַּבְתֶּם הֻצַּבְתֶּן הֻצְבוּ הֻצְבוּ
הווה מֻצָּב מֻצֶּבֶת מֻצָּב מֻצֶּבֶת מֻצָּב מֻצֶּבֶת מֻצָּבִים מֻצָּבוֹת מֻצָּבִים מֻצָּבוֹת מֻצָּבִים מֻצָּבוֹת
עתיד אֻצַּב אֻצַּב תֻּצַּב תֻּצְּבִי יֻצַּב תֻּצַּב נֻצַּב נֻצַּב תֻּצְּבוּ תֻּצַּבְנָה יֻצְּבוּ תֻּצַּבְנָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין


שורש, י־צ־ב בניין הִתְפַּעֵל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הִתְיַצַּבְתִּי הִתְיַצַּבְתִּי הִתְיַצַּבְתָּ הִתְיַצַּבְתָּ הִתְיַצֵּב הִתְיַצְּבָה הִתְיַצַּבְנוּ הִתְיַצַּבְנוּ הִתְיַצַּבְתֶּם הִתְיַצַּבְתֶּן הִתְיַצְּבוּ הִתְיַצְּבוּ
הווה מִתְיַצֵּב מִתְיַצֶּבֶת מִתְיַצֵּב מִתְיַצֶּבֶת מִתְיַצֵּב מִתְיַצֶּבֶת מִתְיַצְּבִים מִתְיַצְּבוֹת מִתְיַצְּבִים מִתְיַצְּבוֹת מִתְיַצְּבִים מִתְיַצְּבוֹת
עתיד אֶתְיַצֵּב אֶתְיַצֵּב תִּתְיַצֵּב תִּתְיַצְּבִי יִתְיַצֵּב תִּתְיַצֵּב נִתְיַצֵּב נִתְיַצֵּב תִּתְיַצְּבוּ תִּתְיַצֵּבְנָה יִתְיַצְּבוּ תִּתְיַצֵּבְנָה
ציווי אין אין הִתְיַצֵּב הִתְיַצְּבִי אין אין אין אין הִתְיַצְּבוּ הִתְיַצֵּבְנָה אין אין