נספח:גזרת חפ"נ

גִּזְרַת חַסְרֵי פ"נ עריכה

  • בגזרה זו האות הראשונה של השורש (פ' הפעל) היא האות נ'. בחלק מהפעלים בגזרה זו, כאשר פ' הפועל בשווא נח, חלה הדמות מלאה של פ' הפועל לע' הפועל, ובמקומה מתקבל דגש משלים. מאידך גיסא, בחלק מהפעלים הנ' נשארת ואינה נבלעת (למשל: הנציח) - זאת בעקר בפעלים חדשים.
  • עבור שורשים מסוימים בגזרה זו ישנן שתי אפשרויות להטיית הפעלים. למשל: יִנְטֹשׁ לעומת יִטֹּשׁ , לִנְטֹל לעומת לִטֹּל. במספר פעלים בגזרה, השמטת הנ' או הותרתה משנה את משמעות הפעל. למשל: הִבִּיט לעומת הִנְבִּיט, הִנְגִּיד לעומת הִגִּיד.[1]
  • בלשון הדבור רווח בלבול בין גזרת נחי פ"נ זו ובין גזרת נע"ו\י, בפרט בבניין הפעיל. פעלים כגון מֵבִין, מֵקִים, מֵרִים שהם מגזרת נע"ו\י (שורשיהם: ב־י־ן, ק־ו־ם, ר־ו־ם והם מתאפיינים בתחילית צירה) והגייתם שונה מפעלים כמו מַכִּיר, מַפִּיל, מַצִּיל שהם מגזרת חפ"נ (שורשיהם: נ־כ־ר, נ־פ־ל, נ־צ־ל ואלה מתאפיינים בתחילית פתח).
  • יש המשייכים את הפועל "לקח" לגזרה זו, עקב הידמות האות ל' עם האות ק'.
שורש, נ־ש־ק בניין פָּעַל , צורת המקור: נָשֹׁק
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר נָשַׁקְתִּי נָשַׁקְתִּי נָשַׁקְתָּ נָשַׁקְתְּ נָשַׁק נָשְׁקָה נָשַׁקְנוּ נָשַׁקְנוּ נְשַׁקְתֶּם נְשַׁקְתֶּן נָשְׁקוּ נָשְׁקוּ
הווה נוֹשֵׁק נוֹשֶׁקֶת נוֹשֵׁק נוֹשֶׁקֶת נוֹשֵׁק נוֹשֶׁקֶת נוֹשְׁקִים נוֹשְׁקוֹת נוֹשְׁקִים נוֹשְׁקוֹת נוֹשְׁקִים נוֹשְׁקוֹת
עתיד אֶנְשַׁק / אֶשַּׁק אֶנְשַׁק / אֶשַּׁק תִּנְשַׁק / תִּשַּׁק תִּנְשְׁקִי / תִּשְּׁקִי יִנְשַׁק / יִשַּׁק תִּנְשַׁק / תִּשַּׁק נִנְשַּׁק / נִשַּׁק נִנְשַּׁק / נִשַּׁק תִּנְשְׁקוּ / תִּשְּׁקוּ תִּנְשַׁקְנָה / תִּשַּׁקְנָה יִנְשְׁקוּ / יִשְּׁקוּ תִּנְשַׁקְנָה / תִּשַּׁקְנָה
ציווי אין אין נְשַׁק / שַׁק נִשְׁקִי / שְׁקִי אין אין אין אין נִשְׁקוּ / שְׁקוּ נְשַׁקְנָה / שַׁקְנָה אין אין


שורש, נ־צ־ל בניין נִפְעַל , צורת המקור: נִצּוֹל או הִנָּצֵל
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר נִצַּלְתִּי נִצַּלְתִּי נִצַּלְתָּ נִצַּלְתְּ נִצַּל נִצְּלָה נִצַּלְנוּ נִצַּלְנוּ נִצַּלְתֶּם נִצַּלְתֶּן נִצְּלוּ נִצְּלוּ
הווה נִצָּל נִצֶּלֶת נִצָּל נִצֶּלֶת נִצָּל נִצֶּלֶת נִצָּלִים נִצָּלוֹת נִצָּלִים נִצָּלוֹת נִצָּלִים נִצָּלוֹת
עתיד אֶנָּצֵל אֶנָּצֵל תִּנָּצֵל תִּנָּצְלִי יִנָּצֵל תִּנָּצֵל נִנָּצֵל נִנָּצֵל תִּנָּצְלוּ תִּנָּצֵלְנָה או תִּנָּצַלְנָה יִנָּצְלוּ תִּנָּצֵלְנָה או תִּנָּצַלְנָה
ציווי אין אין הִנָּצֵל הִנָּצְלִי אין אין אין אין הִנָּצְלוּ הִנָּצֵלְנָה או הִנָּצַלְנָה אין אין


שורש, נ־ש־ק בניין פִּעֵל , צורת המקור: נַשֵּׁק
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר נִשַּׁקְתִּי נִשַּׁקְתִּי נִשַּׁקְתָּ נִשַּׁקְתְּ נִשֵּׁק נִשְּׁקָה נִשַּׁקְנוּ נִשַּׁקְנוּ נִשַּׁקְתֶּם נִשַּׁקְתֶּן נִשְּׁקוּ נִשְּׁקוּ
הווה מְנַשֵּׁק מְנַשֶּׁקֶת מְנַשֵּׁק מְנַשֶּׁקֶת מְנַשֵּׁק מְנַשֶּׁקֶת מְנַשְּׁקִים מְנַשְּׁקוֹת מְנַשְּׁקִים מְנַשְּׁקוֹת מְנַשְּׁקִים מְנַשְּׁקוֹת
עתיד אֲנַשֵּׁק אֲנַשֵּׁק תְּנַשֵּׁק תְּנַשְּׁקִי יְנַשֵּׁק תְּנַשֵּׁק נְנַשֵּׁק נְנַשֵּׁק תְּנַשְּׁקוּ תְּנַשֵּׁקְנָה יְנַשְּׁקוּ תְּנַשֵּׁקְנָה
ציווי אין אין נַשֵּׁק נַשְּׁקִי אין אין אין אין נַשְּׁקוּ נַשֵּׁקְנָה אין אין


שורש, נ־ש־ק בניין פֻּעַל , צורת המקור: נֻשּׁוֹק
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר נֻשַּׁקְתִּי נֻשַּׁקְתִּי נֻשַּׁקְתָּ נֻשַּׁקְתְּ נֻשַּׁק נֻשְּׁקָה נֻשַּׁקְנוּ נֻשַּׁקְנוּ נֻשַּׁקְתֶּם נֻשַּׁקְתֶּן נֻשְּׁקוּ נֻשְּׁקוּ
הווה מְנַשֵּׁק מְנַשֶּׁקֶת מְנַשֵּׁק מְנַשֶּׁקֶת מְנַשֵּׁק מְנַשֶּׁקֶת מְנַשְּׁקִים מְנַשְּׁקוֹת מְנַשְּׁקִים מְנַשְּׁקוֹת מְנַשְּׁקִים מְנַשְּׁקוֹת
עתיד אֲנַשֵּׁק אֲנַשֵּׁק תְּנַשֵּׁק תְּנַשְּׁקִי יְנַשֵּׁק תְּנַשֵּׁק נְנַשֵּׁק נְנַשֵּׁק תְּנַשְּׁקוּ תְּנַשֵּׁקְנָה יְנַשְּׁקוּ תְּנַשֵּׁקְנָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין


שורש, נ־ש־ק בניין הפעיל , צורת המקור: הַשֵּׁק
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הִשַּׁקְתִּי הִשַּׁקְתִּי הִשַּׁקְתָּ הִשַּׁקְתְּ הִשִּׁיק הִשִּׁיקָה הִשַּׁקְנוּ הִשַּׁקְנוּ הִשַּׁקְתֶּם הִשַּׁקְתֶּן הִשִּׁיקוּ הִשִּׁיקוּ
הווה מַשִּׁיק מַשִּׁיקָה מַשִּׁיק מַשִּׁיקָה מַשִּׁיק מַשִּׁיקָה מַשִּׁיקִים מַשִּׁיקוֹת מַשִּׁיקִים מַשִּׁיקוֹת מַשִּׁיקִים מַשִּׁיקוֹת
עתיד אַשִּׁיק אַשִּׁיק תַּשִּׁיק תַּשִּׁיקִי יַשִּׁיק תַּשִּׁיק נַשִּׁיק נַשִּׁיק תַּשִּׁיקוּ תַּשֵּׁקְנָה יַשִּׁיקוּ תַּשֵּׁקְנָה
ציווי אין אין הַשֵּׁק הַשִּׁיקִי אין אין אין אין הַשִּׁיקוּ הַשֵּׁקְנָה אין אין


שורש, נ־ש־ק בניין הֻפְעַל , צורת המקור: הֻשֵּׁק
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הֻשַּׁקְתִּי הֻשַּׁקְתִּי הֻשַּׁקְתָּ הֻשַּׁקְתְּ הֻשַּׁק הֻשְּׁקָה הֻשַּׁקְנוּ הֻשַּׁקְנוּ הֻשַּׁקְתֶּם הֻשַּׁקְתֶּן הֻשְּׁקוּ הֻשְּׁקוּ
הווה מֻשָּׁק מֻשֶּׁקֶת מֻשָּׁק מֻשֶּׁקֶת מֻשָּׁק מֻשֶּׁקֶת מֻשָּׁקִים מֻשָּׁקוֹת מֻשָּׁקִים מֻשָּׁקוֹת מֻשָּׁקִים מֻשָּׁקוֹת
עתיד אֶשַּׁק אֶשַּׁק תִּשַּׁק תִּשְּׁקִי יִשַּׁק תִּשַּׁק נִשַּׁק נִשַּׁק תִּשְּׁקוּ תִּשַּׁקְנָה יִשְּׁקוּ תִּשַּׁקְנָה
ציווי אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין


שורש, נ־ש־ק בניין הִתְפַּעֵל , צורת המקור: הִתְנַשֵּׁק
זמן מדבר מדברת נוכח נוכחת נסתר נסתרת מדברים מדברות נוכחים נוכחות נסתרים נסתרות
עבר הִתְנַשַּׁקְתִּי הִתְנַשַּׁקְתִּי הִתְנַשַּׁקְתָּ הִתְנַשַּׁקְתָּ הִתְנַשֵּׁק הִתְנַשְּׁקָה הִתְנַשַּׁקְנוּ הִתְנַשַּׁקְנוּ הִתְנַשַּׁקְתֶּם הִתְנַשַּׁקְתֶּן הִתְנַשְּׁקוּ הִתְנַשְּׁקוּ
הווה מִתְנַשֵּׁק מִתְנַשֶּׁקֶת מִתְנַשֵּׁק מִתְנַשֶּׁקֶת מִתְנַשֵּׁק מִתְנַשֶּׁקֶת מִתְנַשְּׁקִים מִתְנַשְּׁקוֹת מִתְנַשְּׁקִים מִתְנַשְּׁקוֹת מִתְנַשְּׁקִים מִתְנַשְּׁקוֹת
עתיד אֶתְנַשֵּׁק אֶתְנַשֵּׁק תִּתְנַשֵּׁק תִּתְנַשְּׁקִי יִתְנַשֵּׁק תִּתְנַשֵּׁק נִתְנַשֵּׁק נִתְנַשֵּׁק תִּתְנַשְּׁקוּ תִּתְנַשֵּׁקְנָה יִתְנַשְּׁקוּ תִּתְנַשֵּׁקְנָה
ציווי אין אין הִתְנַשֵּׁק הִתְנַשְּׁקִי אין אין אין אין הִתְנַשְּׁקוּ הִתְנַשֵּׁקְנָה אין אין

הערות שוליים עריכה

  1. לקריאה נוספת ראה: דבר האקדמיה בדבר פועלי חפ"נ