הִתְפַּעֵלעריכה

ניתוח דקדוקי - פועל
כתיב מלא התפעל
שורש וגזרה פ־ע־ל, גזרת השלמים
בניין הִתְפַּעֵל
 1. לשון ימי הביניים (יש לשכתב פירוש זה): נעשה בו שינוי נפעל ע"י עצמו.
 2. עברית חדשה[עממי] התרשם לטובה מדבר מה.

גיזרוןעריכה

 • מן השורש הכללי פעל. 2. הוא מקרה פרטי של 1

תרגוםעריכה

2עריכה

הִתְפַּעֵל בעריכה

ניתוח דקדוקי
כתיב מלא
הגייה*
חלק דיבר
מין
שורש פ־ע־ל
דרך תצורה
נטיות
 1. [דקדוק] הבניין השביעי של הפועל המתאפיין בתחילית הת- ובדגש חזק תבניתי בעי"ן הפועל.
  • בלשון חז"ל, קרוי בניין התפעל גם "נתפעל".

תרגוםעריכה

מידע נוסףעריכה

 • ישנן מספר תופעות המייחדות את בניין התפעל:
  1. כאשר פה"פ היא האות ז', אזי תשתנה ת' הבניין לאות ד' ויחול שיכול בין פה"פ לעה"פ, כך: שורש ז-ק-נ←‏התזקן←‏הזדקן.
  2. כאשר פה"פ היא האות צ', אזי תשתנה ת' הבניין לאות ט' ויחול שיכול בין פה"פ לעה"פ, כך: שורש צ-ל-מ←‏התצלם←‏הצטלם.
  3. כאשר פה"פ היא אחת משְלוש האותיות: שׁ, ס או שׂ, אזי יחול שיכול ביו פה"פ לבין עה"פ;
   • כשפה"פ היא שׂ': שורש: שׂ-כ-ר←‏התשׂכר←‏השׂתכר.
   • כשפה"פ היא ס': שורש: ס-ל-ק←‏התסלק←‏הסתלק.
   • כשפה"פ היא שׁ': שורש: ש-א-י\ה←‏התשׁאה←‏השׁתאה.
  4. כאשר פה"פ היא אחת מהאותיות: ת', ט' או ד', אזי תחול הדמות מלאה עם ת' הבניין ובמקום האות שנשמטה יבוא דגש משלים, כך:
   • כשפה"פ היא ט': שורש: ט-ל-פּ-נ←‏התטלפּן←‏הטּלפּן (גזרת המרובעים).
   • כשפה"פ היא ת': שורש: ת-מ-ר←‏התתמר←‏התּמר.
   • כשפה"פ היא ד': שורש: ד-פ-ק←‏התדפק←‏הדּפק.

הערהעריכה

סעיף ד' (לעיל): אם פה"פ היא ד' גרידא, ניתן להשאיר את ת' הבניין ולהטות רגיל או להטות לפי הדמות מלאה,אלא שאם פ"הפ היא ת' או ט' תמיד תתחולל הידמות;

כך: "יִתְדַפֵק בִּדְמָמָה" ("הקיץ גוע", חיים נחמן ביאליק) או כך: "יִדּפק".

ובאותיות ט' ות' אך ורק בהידמות;

כך: שורש: ט-מ-ר←‏התטמר←‏הטּמר.

וכך: שורש: ת-מ-מ--התתמם←‏התּמם.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  ערך בוויקיפדיה: בניינים בעברית


השורש פעל
 • הערה: לקטגוריה זו עלולים להגיע ערכים שקטגוריית השורש שלהם לא הוסדרה כראוי!

ז.מ.נ.