דף זה מופיע ברשימת הערכים הדורשים שכתוב.

ייתכנו לכך סיבות אחדות: ייתכן שהמידע המצוי בדף זה מכיל טעויות, שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים לויקימילון, או שהערך נראה מועתק אך לא ידוע מהיכן. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות בדף זה, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד הדף לא תוקן. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, תוכלו לציין זאת בדף השיחה שלו.אַגְרָא אעריכה

ניתוח דקדוקי
כתיב מלא
הגייה*
חלק דיבר שם־עצם
מין זכר
שורש ג־ר־ר
דרך תצורה
נטיות
  1. [ארמית] אסל

פרשנים מפרשיםעריכה

ראו גםעריכה

אַגְרָא בעריכה

ניתוח דקדוקי
כתיב מלא
הגייה*
חלק דיבר
מין
שורש א־ג־ר
דרך תצורה
נטיות
  1. [ארמית] שכר, תשלום
    • ”ונהגו בני כופרא אגרא בשעת משיכה פגרא בשעת שבירה“ (בבלי, מסכת בבא מציעאדף ע, עמוד א)
    • ”אמר ר' זירא אגרא דפרקא רהטא אמר אביי אגרא דכלה דוחקא אמר רבא אגרא דשמעתא סברא אמר רב פפא אגרא דבי טמיא שתיקותא אמר מר זוטרא אגרא דתעניתא צדקתא אמר רב ששת אגרא דהספדא דלויי אמר רב אשי אגרא דבי הלולי מילי“ (בבלי, מסכת ברכותדף ו, עמוד ב)

צירופיםעריכה

נגזרותעריכה

ראו גםעריכה

אִיגְרָא או אִגָּרָאעריכה

ניתוח דקדוקי
כתיב מלא
הגייה*
חלק דיבר
מין
שורש א־ג־ר
דרך תצורה
נטיות
  1. [ארמית] גג.

(מֵאִגָרָא רָמָא לְבֵירָא עֲמִיקְתָא - מגג גבוה אל בור עמוק - היה על פסגת העולם ושקע בצרות)

צירופיםעריכה