מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

דף זה מופיע ברשימת הערכים הדורשים שכתוב.

ייתכנו לכך סיבות אחדות: ייתכן שהמידע המצוי בדף זה מכיל טעויות, שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים לויקימילון, או שהערך נראה מועתק אך לא ידוע מהיכן. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות בדף זה, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד הדף לא תוקן. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, תוכלו לציין זאת בדף השיחה שלו.מֵאִיגָרָא רָמָא לְבֵירָא עֲמִיקְתָּאעריכה

  1. לשון משל לנפילתו של אדם משיא ההצלחה עד לעמקי השפל.
    • ראובן העשיר הפסיד את כל כספו בהשקעות ונכנס לחובות, ממש מאיגרא רמה לבירא עמיקתא.

גיזרוןעריכה

  • מארמית: פירוש "איגרא" הוא גג, רמא זה גבוה (מלשון רם), בירא זה בור, ועמיקתא זה עמוק. כלומר, מגג גבוה לבור עמוק.

מקורעריכה

  1. על פי התלמוד הבבלי: "רבי הוה נקיט ספר קינות וקא קרי בגויה, כי מטא להאי פסוקא 'השליך משמים ארץ' (איכה ב,א) נפל מן ידיה, אמר מאיגרא רם לבירא עמיקתא..." (חגיגה, דף ה, ע"ב).