Filenew.png יש להוסיף לדף זה את הערך: אגר_(מצע_גידול).

אָגַרעריכה

ניתוח דקדוקי - פועל
כתיב מלא אגר
שורש וגזרה א־ג־ר, שלמים
בניין פָּעַל (קַל)
  1. אסף דברים במטרה לשמור אותם.
    • ”כְּרָמִים תִּטַּע וְעָבָדְתָּ וְיַיִן לֹא תִשְׁתֶּה וְלֹא תֶאֱגֹר כִּי תֹאכְלֶנּוּ הַתֹּלָעַת“ (דברים כח, פסוק לט)
    • ”תָּכִין בַּקַּיִץ לַחְמָהּ אָגְרָה בַקָּצִיר מַאֲכָלָהּ“ (משלי ו, פסוק ו)
    • עקב החשש ממלחמה, תושבים רבים החלו לאגור מזון בבתיהם.

גיזרוןעריכה

  • המילה מופיעה שלש פעמים במקרא (מלבד הנ"ל גם במשלי י,ה). שורש א־ג־ר קרוב לשורש ג־ו־ר, שמופיע גם במשמעות של התאספות, ראה גר. יש שאמרו שהוא גזור משורש זה, ותוספת האל"ף מציינת ייחוד, שאוסף לעצמו ולתועלתו[1], ויש שאמרו להיפך, שהשורש המקורי הוא א־ג־ר, והיא נשמטה עם הזמן.
  • מקביל ליוונית-עתיקה בהגיית: אגרה ᾰ̓́γρᾱ בהוראת תפיסה,ציד,שלל . באסקית אַגור agor בהוראת - אסם

נגזרותעריכה

מילים נרדפותעריכה

תרגוםעריכה

  1. רש"ר הירש דברים כח, לז.