פָּתַל גם פִּתֵּלעריכה

ניתוח דקדוקי - פועל
כתיב מלא פיתל
שורש וגזרה פ־ת־ל
בניין קל ופיעל
  1. כרך וסובב חוט וכדומה סביב עצמו או חוט אחר.
    • {{צט/רבה|[ובני נפתלי] שהן מפותלין על שבעים ושנים ניר, שהיו פותלין את עבודת הנייר|בראשית|צד|
    • שהוא פותל את הצמר ולא שיעשה כמות שהוא אלא שיהא טווי ושזור שנאמר פתיל תכלת|פסיקתא זוטרתא במדבר
    • הפותל חבלים מן ההוצין ומן החלף או מחוטי צמר או מחוטי פשתן או חוטי שיער וכיוצא בהן.. ושיעורו כדי שיעמוד החבל בפתילתו בלא קשירה ( רמב"ם הלכות שבת פרק י)

גיזרוןעריכה

  • גזירה לאחור ממילים מקראיות. קיימות מקבילות באכדית 𒉺𒋫𒇻 patālu . / ארמית ܦܬܰܠ‎ פָּתַל, / פרסית פֲתַל پتل בהוראת מחצלת./ ערבית - פֲתֲלֲא فَتَلَ בהוראת להתפתל לעקם.

צירופיםעריכה

נגזרותעריכה

מילים נרדפותעריכה

ניגודיםעריכה

תרגוםעריכה

  • אנגלית: twist‏‏‏‏

ראו גםעריכה