דף זה מופיע ברשימת הערכים הדורשים שכתוב.

ייתכנו לכך סיבות אחדות: ייתכן שהמידע המצוי בדף זה מכיל טעויות, שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים לויקימילון, או שהערך נראה מועתק אך לא ידוע מהיכן. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות בדף זה, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד הדף לא תוקן. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, תוכלו לציין זאת בדף השיחה שלו.מוּסַר כְּלָיוֹת

עריכה
  1. צער על מעשה רע, התעוררות מצפונו של אדם.
    • ”ואנוכי אפחד יומם, אף לילות ייסרוני כליותי. הה! מוסר כליות, מוסר שדי! קול אלוהים הוא, המתהלך בהלך נפשי.“ (חוזי חזיונות, מאת אברהם מאפו, בפרויקט בן יהודה)
    • פורץ לדירה חש מוסר כליות לאחר שנתפרסם כי השעון היה מזכרת יחידה מן הבן שנקטף באבו .

מקור

עריכה
  • ע"פ הכתוב במקרא: ”אֲבָרֵךְ אֶת יְהוָה אֲשֶׁר יְעָצָנִי אַף לֵילוֹת יִסְּרוּנִי כִלְיוֹתָי.“ (תהלים טז, פסוק ז) ופירשו חז"ל: ”שתי כליות יש בו באדם, אחת יועצתו לטובה ואחת יועצתו לרעה“ (בבלי, מסכת ברכותדף סא, עמוד א)

ביטויים קרובים

עריכה

ראו גם

עריכה