וִתֵּר

עריכה
ניתוח דקדוקי - פועל
כתיב מלא ויתר
שורש וגזרה ו־ת־ר
בניין פִּעֵל
  1. נהג לפנים משורת הדין. לא נקט בעמדה הראויה לפי הדין. לא עמד על זכותו.
    • " ר' הונא ור' ירמיה ור' שמואל בר רב יצחק מצינו שויתר הקדוש ברוך הוא על עבודת אלילים ועל גלוי עריות ועל שפיכות דמים, ולא ויתר על מאסה של תורה" ( ילקוט שמעוני ירמיהו רמז רפב)
    • "אמר ר' ישמעאל גדול הוא השלום, שמצינו שויתר הקדוש ברוך הוא על שמו שנכתב בקדושה שימחה על המים, כדי להטיל שלום בין איש לאשתו" (דרך ארץ פרק שלום ה"ט)
    • שמוליק ויתר לאחיו על המשחקים.
    • ראש הממשלה ויתר על האפשרות לעשות ויתורים כואבים.

גיזרון

עריכה
  • לשון חז"ל. יתכן משורש י־ת־ר מותיר את זכותו לאחר. ומשורש נ־ת־ר מתיר לאחרים.

נגזרות

עריכה

מילים נרדפות

עריכה

ניגודים

עריכה

תרגום

עריכה

ראו גם

עריכה