ויקימילון:כותרת הערך

לכל דף במרחב הערכים בוויקימילון יש שם. השם הוא מחרוזת של אותיות וסימני רווח המופיעה בכתובת ה־url של הדף. לדוגמה, כתובת הדף ילד היא http://he.wiktionary.org/wiki/ילד.
בשם הדף לא יופיעו סימני ניקוד או פיסוק. בכל דף כזה במרחב הערכים יופיעו כלל הערכים בעברית שכתיבם בכתיב חסר (בלא ניקוד) זהה לשם הדף. כך, הערכים "סֵפֶר", "סִפֵּר", "סֻפָּר", "סְפָר" ו־"סָפַר" יופיעו כולם בדף ספר; בדף כפר נפש יופיעו הערך "כפר נופש" לצד "כופר נפש"; הערך "בֵּיצָה" יופיע בדף ביצה, והערך "בִּצָּה" יופיע בדף בצה. כך, החלוקה לדפים של הערכים במיזם אינה תואמת בהכרח את כללי הכתיב חסר־הניקוד התקניים.

כותרת הערך

עריכה
 • בתחילת כל ערך בדף תבוא כותרת, ובה שם הערך כשהוא בכתיב חסר ומנוקד (למשל: "שֻׁלְחָן"). הנחיות בנושא הוספת ניקוד למילה ראו בדף עזרה:מקלדת עברית.
 • ככלל על הערכים במילון להופיע בצורת היסוד שלהם: שם עצם – ביחיד ובצורת המקור, תואר – בזכר יחיד, פועל – בגוף נסתר עבר, מילית – בצורת הבסיס ללא כינוי.
  ישנם יוצאים מכלל זה (כגון עצבים או מלואים). לפירוט בנושא ראו בדף ויקימילון:מדיניות הכלה.
 • כותרות הערכים יובאו בלא סימני פיסוק או תווים מיוחדים. ישנם מספר חריגים לכלל זה:
  • ערכים שצורת כתיבתם היחידה האפשרית והמוכרת כוללת סימנים כאלו. לדוגמה ו/או, ו־אמ;לק. מילים אלו לרוב שייכות למשלב תת־תקני ויש לציין זאת בערך.
  • בערכי ראשי תיבות יופיעו גרשיים (״) לפני האות האחרונה בשם הערך. באותו האופן, בכותרות ערכי קיצורים יופיע גרש (׳) בסוף המילה. לעזרה בנושא התוים השונים ראו עזרה:מקלדת עברית.
   אין לציין קיצורים באמצעות נקודות, אך יש ליצור הפנייה עבור ערכים שכתיב כזה נפוץ עבורם (לדוגמה, הפניה מהדף נ.ב. מפנה לדף נ״ב).
  • בערכי פתגמים ניתן להוסיף סימני פיסוק נדרשים, אך ללא נקודה בסוף שם הערך. לדוגמה: "בּוֹר שֶׁשָּׁתִיתָ מִמֶּנּוּ – אַל תִּזְרֹק בּוֹ אֶבֶן" או "אֵיזֶהוּ חָכָם? הַלּוֹמֵד מִכָּל אָדָם". שימו לב שבשם הדף לא מופיעים סימני הפיסוק (לדוגמה: איזהו חכם הלומד מכל אדם).
 • מיד לאחר שם הערך יכולות לבוא צורות נוספות שלו.
  • רצוי להביא לאחר שם הערך צורות נפוצות נוספות של הערך, ובלבד שהן תקינות. התבנית להוספתן היא כבדוגמאות הבאות: "רָטֹב (גם: רָטוּב)", "יוֹם יוֹמִי (גם: יוֹמְיוֹמִי)", "אַסְטְרָטֶגְיָה (גם אִיסְטְרָטֶגְיָה, אֶסְטְרָטֶגְיָה)".
  בפרט, ניתן להוסיף מספר תעתיקים תקינים בכותרת ערכי מילים לועזיות.
  • אין להביא צורות שאינן תקניות בכותרת (כגון "מזרון" עבור הערך "מזרן") אף אם הן נפוצות, וכן אין ליצור עבורן כותרת נפרדת או ערך נפרד. צורות אלו תבואנה בדפי הפניה (על זאת ראו בויקימילון:מדיניות ההכלה), ותפורטנה בסעיפים המתאימים בערך (כרגיל, בשפה מתארת ולא טהרנית).
  • ניתן להביא גם צורות תקינות שהיו נהוגות בעבר ואינן נהוגות כיום (כגון "לגמרה" לצד "לגמרי"), אך יש לציין זאת במפורש בגוף הערך בסעיפים המתאימים.
 • ישנן מילים בעלות צורות כתיב נפוצות רבות, כגון מילים מיידיש שנתקבלו בשפה. אם ישנן צורות תקינות רבות, נסו לתת רק את העיקריות שבהן בכותרת הערך, ועל היתר פרטו בסעיף "מידע נוסף". רצוי גם ליצור דפי הפניה מהצורות החלופיות.
 • הבחנה בין ערכים הומונימיים תיעשה באמצעות אות שתבוא בסוף כותרת הערך. כללי כתיבתה מפורטים בסעיף הבא.

ריבוי ערכים

עריכה
 • בכל דף בוויקימילון יבואו כאמור הומוגרפים בכתיב החסר. כלומר, כלל הערכים המילוניים הנכתבים באותו האופן בכתיב חסר (כשהם בלא ניקוד). בתוך קבוצה זו ישנם ערכים הומונימיים - הזהים גם בניקודם (ולכן גם בהגייתם), אולם אין ביניהם קשר היסטורי. כאן יש להפריד: גם בערך אחד תיתכנה מספר הוראות שונות, שהתפתחו באופן היסטורי ממשמעות יסודית אחת, ותופעה זו נקראת "פוליסמיה". ככלל, משמעים פוליסמיים יבואו כהגדרות שונות באותו הערך ומשמעים הומונימיים יופיעו בערכים נפרדים. להרחבה בנושא ופירוט כללים מבחינים ראו עזרה:פוליסמיה והומונימיה.
 • לעיתים נרצה להפריד ערכים כדי להבחין בין בין חלקי־דיבר. למשל, "זקן" יכול לשמש כשם תואר ("האיש הזקן") וגם כשם עצם ("הזקן בא"); "יחף" יכול לשמש כתואר ("האיש היה יחף") וגם כתואר־הפועל ("הלכתי יחף ברחוב"). במקרים אלו רצוי להפריד את הערכים, שכן הם נבדלים ברוב סעיפיהם (הגדרה, משפטים מדגימים, סעיפי הקישורים הפנימיים וכד'). אולם ההפרדה אינה חובה, וניתן להציג את הפיצול גם כפוליסמיה.
בכל מקרה של הפרדת ערכים יש לציין את מספר הערך בדף באות עברית שתבוא לאחר שם הערך. הוסיפו אותה בתבנית {{משני}}, כך: "בֶּגֶד {{משני|א}}" ו"בֶּגֶד {{משני|ב}}".


סידור הערכים

עריכה
 • ערכים הומונימיים יבואו באותו הדף בזה אחר זה. כלומר, הומוגרפים שאינם הומונימים לא יבואו ביניהם.
 • בסידור הערכים בדף רצוי להביא את הערכים הנפוצים לפני הערכים הנדירים, כדי להקל על הקורא. גם בסידור הפנימי של הערכים ההומונימיים כדאי לנקוט בכלל זה.
 • לסדר ההגדרות בערך עיינו בויקימילון:הגדרה מילונית. לסדר הסעיפים ראו ויקימילון:תבנית הערך.

ראו גם

עריכה