תבנית:משני

לשימוש בכותרות ראשיות בערכים בלבד.

מיספור ההומוגרפים

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
11

אין תיאור

מחרוזתדרוש