בֶּגֶ"ד כֶּפֶ"ת עריכה

  1. ב', ג', ד', כ', פ', ת'.
    אותיות שתקבלנה דגש קל אם תופענה בראש מילה או אחרי שווא נח באמצע מילה.