בג"ד כפ"ת

בֶּגֶ"ד כֶּפֶ"תעריכה

  1. ב', ג', ד', כ', פ', ת'.
    אותיות שתקבלנה דגש קל אם תופענה בראש מילה או אחרי שווא נח באמצע מילה.