ארכביה אתרי רכשי

אַרְכְּבֵיה אַתְּרֵי רִכְשֵׁיעריכה

ניתוח דקדוקי
כתיב מלא
הגייה*
חלק דיבר
מין
שורש ש־ר־ש
דרך תצורה
נטיות
 1. [ארמית] [ספרות תורנית] נתן לדבר שני פירושים סותרים. בלבל בין עניינים וחיבר מין בשאינו מינו.
  • ולפי זה קשיא לפי' הר"ב דאותה משנה, דארכביה אתרי רכשי, דפירש שנתקוצה שניטלו קוציה, ושנטייבה שחרשה שתי פעמים (הון עשיר שביעית ז,ד)
  • אלא שתירץ תירוץ אחר כיון שיש פירורין בעין חוזר וניעור. והוא תמוה איך ארכביה אתרי רכשי (שו"ת פעולת צדיק, חלק א סימן קסט)
  • ..ובמחכ"ת דבריו תמוהים, דארכביה אתרי ריכשי, דהוי פס"ר במשאצל"ג ובתיקון דרבנן, וז"א.. (שו"ת יביע אומר חלק ה אורח חיים סימן כח)

מקורעריכה

ביטויים קרוביםעריכה

מובאות נוספותעריכה

 • וקא חזינא ליה למר בהא מילתא כמה דנקיט חוטרא בתרי רישי וארכביה אתרי ריכשי שו"ת רבי אליהו מזרחי (הרא"ם) סימן מב תרגום: ואני רואה את אדוני בדדבר זה כמי שאוחז מקל בשני ראשיו ומרכיבו אתרי רכשי.
 • דברי הג"א הנז' תמוהים דהוא מזכי שטרא לבי תרי וארכביה אתרי ריכשי שכתב שהנשים חייבות בבהמ"ז מן התורה ואפ"ה אינן מוציאות את האנשים שו"ת שער אפרים סימן יא

ראו גםעריכה

השורש רכב

השורש ר־כ־ב הוא שורש מגזרת השלמים.

נטיות הפעליםעריכה

ר־כ־ב עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל רָכַב רוֹכֵב

(ב׳ פעוּל: רָכוּב)

יִרְכַּב רְכַב לִרְכֹּב
נִפְעַל נִרְכַּב נִרְכָּב יֵרָכֵב הֵרָכֵב לְהֵרָכֵב
הִפְעִיל הִרְכִּיב מַרְכִּיב יַרְכִּיב הַרְכֵּב לְהַרְכִּיב
הֻפְעַל הֻרְכַּב מֻרְכָּב יֻרְכַּב -אין- -אין-
פִּעֵל רִכֵּב מְרַכֵּב יְרַכֵּב רַכֵּב לְרַכֵּב
פֻּעַל רֻכַּב מְרֻכָּב יְרֻכַּב -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל הִתְרַכֵּב מִתְרַכֵּב יִתְרַכֵּב הִתְרַכֵּב לְהִתְרַכֵּב

הערותעריכה

 • בבניין קל, בשם הפועל, ההוגה "לִרְכַּב"- שוגה.
 • בבניין קל, בזמן הֶעתיד, ההטייה בחולם בעה"פ מותרת, למשל: אֶרְכֹּב, תִּרְכֹּבְנָה, נִרְכֹּב וכו'.