תו"מעריכה

  1. תכף ומיד.
  2. תורה ומצוות.
  3. תרומות ומעשרות.

ראו גםעריכה

  1. שותו"מ שומתו"מ