שָׁלַקעריכה

ניתוח דקדוקי - פועל
כתיב מלא שלק
שורש וגזרה שׁ־ל־ק, שלמים
בניין פָּעַל (קַל)
 1. בִּשֵׁל במים רותחים, בישל בישול ממושך.
  • אין לך דבר מר מן התרמוס ואתה שוקד לשָׁלְּקוֹ ולהמתיקו במים שבע פעמים עד שהוא נעשה מתוק. (מדרש תנחומא, פרשת בראשית ס' ז)
  • היה מבשל את השלמים, או שולקן. וכוהן נוטל את הזרוע בשלה מן האיל (תלמוד בבלי, מסכת נזיר, פרק ו, משנה ט)
  • אמר אביי שלקו וטגנו איכא בינייהו. (תלמוד בבלי, מסכת ערובין דף כח ע' ב)

גיזרוןעריכה

ארמית, לשון חז"ל.

צירופיםעריכה

נגזרותעריכה

מילים נרדפותעריכה

מידע נוסףעריכה

ההבדל בין שלק לבשל הוא בזמן הבישול י"א שיותר זמן מהראוי הוא שלוק וי"א שפחות[סמ׳ 1] בלשון ימינו שלוק הוא בישול לא איכותי במים לבד.

תרגוםעריכה


ראו גםעריכה

סימוכיןעריכה

 1. נדרים פ"ו משנה א רע"ב ושאר מפרשים

שֶׁלֶקעריכה

ניתוח דקדוקי
כתיב מלא שלק
הגייה* shelek
חלק דיבר שם־עצם
מין זכר
שורש שׁ־ל־ק
דרך תצורה
נטיות ר׳ שְׁלָקִים
 1. לשון חז"ל (יש לשכתב פירוש זה): מה שבושל ברותחים עפ"ר ירק
  • רבי עקיבא אומר אפילו אכל שֶׁלֶק והוא מזונו מברך עליו שלש ברכות. (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, משנה, דף מד ע' א)

גיזרוןעריכה

מן שָׁלַק

תרגוםעריכה

 • אנגלית: stew‏‏‏‏

ראו גםעריכה