שִׁדֵּלעריכה

ניתוח דקדוקי - פועל
כתיב מלא שידל
שורש וגזרה שׁ־ד־ל
בניין פִּעֵל
  1. עברית חדשה הרבה בדברים, עודד והדריך, וכיוון רצונו של אחר למעשה.
    • אבל יוסף כשהיה עבד ירא את ה' כשהיתה אדונתו משדלתו והוא אומר לה ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים תנחומא נשא סימן כח (ורשא)
    • גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאדם מכבד את אמו יותר מאביו, לפי שהיא משדלתו בדברים, לפיכך הקדים את האב לאם בכיבוד מכילתא דר' ישמעאל יתרו מסכתא דבחדש פרשה ח
    • דסבר בעל שישדלנה בדברים בעודה קטנה אבל חרשת אי אפשר לקבוע לה זמן ומי יוכל לשדלה בדברים כל ימיה שלא תמאן ריטב"א חידושים ליבמות קי"ב

גיזרוןעריכה

  • הפועל נמצא בכתבי חז"ל המאוחרים מעט ובעיקר בלשון ימי הביניים השורש בבניין כבד נפוץ בלשון חז"ל מארמית השתדל (אשתדלא).

צירופיםעריכה

נגזרותעריכה

מילים נרדפותעריכה

ניגודיםעריכה

תרגוםעריכה

  • אנגלית: word‏‏‏‏

ראו גםעריכה