רנ"אעריכה

  1. RNA. תעתוק עברי של חומצה ריבונוקלאית.

תרגוםעריכה

  • אנגלית: RNA