דנ"אעריכה

  1. דיון נוסף אזרחי.
  2. DNA. תעתוק עברי של חומצה דאוקסיריבונוקלאית.

תרגוםעריכה

  • אנגלית: DNA