פִּגֵּלעריכה

ניתוח דקדוקי - פועל
כתיב מלא פיגל
שורש וגזרה פ־ג־ל
בניין פִּעֵל
  1. לשון חז"ל [הלכה] פסל קרבן בעבודתו במחשבה הפוסלת אותו בתנאי ההלכה. גרם לתוצאה של פיגול.
    • ”השוחט את המוקדשין לאכול שליל או שליא בחוץ לא פיגל המולק תורין בפנים לאכול ביציהם בחוץ לא פיגל (משנה, מסכת זבחיםפרק ג, משנה ה)
    • ”המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב הכהנים שפגלו במקדש מזידין חייבין“ (משנה, מסכת גיטיןפרק ה, משנה ד)
    • {{צט/משנה|התודה מפגלת את הלחם והלחם אינו מפגל את התודה|מנחות|ב

גיזרוןעריכה

  • לשון חז"ל גזירה לאחור מן פגול במשמעותו ההלכתית.


ראו גםעריכה