על אתר

עַל אֲתָרעריכה

ניתוח דקדוקי
כתיב מלא
הגייה*
חלק דיבר
מין
שורש ש־ר־ש
דרך תצורה
נטיות
  1. בזמן קצר, סמוך לזמן המדובר.
    • התפעלתי מאוד כששאלתי את תלמידי הישיבה שאלות בכל רחבי הש"ס והשיבו על אתר ובבהירות.

מקורעריכה

  • מארמית: גלילית אתר - מקום. כביטוי נפוץ בתלמוד הירושלמי ומשמעו המילולי "על המקום". ”קרע וחזרה בו נשמה אם על אתר אינו צריך לקרוע אם לאחר זמן צריך לקרוע. וכמה הוא על אתר כדי דיבור“ (ירושלמי, מסכת מועד קטןדף פג, עמוד ג)

ביטויים קרוביםעריכה

ניגודיםעריכה

תרגוםעריכה

  • אנגלית: word‏‏‏‏

מידע נוסףעריכה

  • במידה לא מעטה של מליציות חזר הביטוי לשמש במובנו המילולי בעיקר בספרות התורנית לציין מראה מקום לחיבור שהוא במקומו ולא בנושא אחר משתמשים בביטוי "על אתר". לדוגמה: "לפלא בעיני שנעלם מהגאון בעל מעדני יום טוב דברי רש"י על אתר בסוגיא דחולין שם" (שו"ת ציץ אליעזר חלק ג סימן ז) "יואיל לעיין בקרבן נתנאל על אתר שדוחה דברי הב"ש בסי' כ"ו" (שו"ת צמח יהודה חלק ה סימן י)

ראו גםעריכה


השורש פעל
  • הערה: לקטגוריה זו עלולים להגיע ערכים שקטגוריית השורש שלהם לא הוסדרה כראוי!

ז.מ.נ.