עִזֵּקעריכה

ניתוח דקדוקי - פועל
כתיב מלא
שורש וגזרה ע־ז־ק א, שלמים.
בניין פִּעֵל
  1. לשון המקרא משמעות משוערתעדר, עִבּד את האדמה.
  2. משמעות משוערת גדר, הקיף אזור כטבעת.
    • ”וַיְעַזְּקֵהוּ וַיְסַקְּלֵהוּ וַיִּטָּעֵהוּ שֹׂרֵק“ (ישעיהו ה, פסוק ב)

גיזרוןעריכה

  • המילה מופיעה פעם אחת במקרא.
 2. על פי המילה הארמית עזקתא טבעת ראו עִזְקָה.

תרגוםעריכה

ראו גםעריכה

עָזַקעריכה

ניתוח דקדוקי - פועל
כתיב מלא עזק
שורש וגזרה ע־ז־ק א, שלמים.
בניין פָּעַל
  1. לשון חז"ל עדר, עִבּד את האדמה.
  2. קָשַׁר תפס החזיק

גיזרוןעריכה

  • משורש מקראי לפי פרשנויות שונות בעִזֵּק.
 1. גם בהשאלה: ”מהו בית יעזק ששם היו עוזקין (מבררים ומנקים)את הלכה כמה דאת אמר ויעזקהו ויסקלהו“ (ירושלמי, מסכת ראש השנהדף נח, עמוד א)
  • הרמב"ם בפירוש המשנה כותב שיש מילה קרובה בערבית: אלתעזק.

מילים נרדפותעריכה

תרגוםעריכה