עב"געריכה

  1. עם בן גילה, עם בת גילו.
  2. עם בחיר/ת גורלו/ה[דרוש מקור].

ראו גםעריכה