נספח:משקל קְטִי/קֶטִי

נטייהעריכה

קְטִי/קֶטִי נפרד נסמך שלי שלךָ שלךְ שלו שלה שלנו שלכם שלכן שלהם שלהן
יחיד קְטִי/קֶטִי קֶטִי־ קִטְיִי קִטְיְךָ קִטְיֵךְ קִטְיוֹ קִטְיָהּ קִטְיֵנוּ קִטְיְכֶם קִטְיְכֶן קִטְיָם קִטְיָן

למשקל זה צורות רבים רבות, ראו פרוט בדוגמאות

דוגמהעריכה

קְטִי/קֶטִי נפרד נסמך שלי שלךָ שלךְ שלו שלה שלנו שלכם שלכן שלהם שלהן
יחיד בְּכִי בְּכִי־ בִּכְיִי בִּכְיְךָ בִּכְיֵךְ בִּכְיוֹ בִּכְיָהּ בִּכְיֵנוּ בִּכְיְכֶם בִּכְיְכֶן בִּכְיָם בִּכְיָן

צורת נטיית רבים 1עריכה

גדי

קְטִי/קֶטִי נפרד נסמך שלי שלךָ שלךְ שלו שלה שלנו שלכם שלכן שלהם שלהן
רבים גְּדָיִים גִּדְיֵי־ גְּדָיַי גְּדָיֶיךָ גְּדָיַיִךְ גְּדָיָיו גְּדָיֶיהָ גְּדָיֵינוּ גִּדְיֵיכֶם גִּדְיֵיכֶן גִּדְיֵיהֶם גִּדְיֵיהֶן

צורת נטיית רבים 2עריכה

צבי

קְטִי/קֶטִי נפרד נסמך שלי שלךָ שלךְ שלו שלה שלנו שלכם שלכן שלהם שלהן
רבים צְבָאִים צִבְאֵי־ צְבָאַי צְבָאֶיךָ צְבָאַיִךְ צְבָאָיו צְבָאֶיהָ צְבָאֵינוּ צִבְאֵיכֶם צִבְאֵיכֶן צִבְאֵיהֶם צִבְאֵיהֶן

צורת נטיית רבים 3עריכה

כלי

קְטִי/קֶטִי נפרד נסמך שלי שלךָ שלךְ שלו שלה שלנו שלכם שלכן שלהם שלהן
רבים כֵּלִים כְּלֵי־ כֵּלַי כֵּלֶיךָ כֵּלַיִךְ כֵּלָיו כֵּלֶיהָ כֵּלֵינוּ כְּלֵיכֶם כְּלֵיכֶן כְּלֵיהֶם כְּלֵיהֶן

צורת נטיית רבים 4עריכה

חצי

קְטִי/קֶטִי נפרד נסמך שלי שלךָ שלךְ שלו שלה שלנו שלכם שלכן שלהם שלהן
רבים חֲצָאִים חֲצָאֵי־ חֲצָאַי חֲצָאֶיךָ חֲצָאַיִךְ חֲצָאָיו חֲצָאֶיהָ חֲצָאֵינוּ חֲצָאֵיכֶם חֲצָאֵיכֶן חֲצָאֵיהֶם חֲצָאֵיהֶן