נגה"פ

עריכה
  1. נס גדול היה פה.

האותיות הכתובות על פאות סביבונים בישראל.

ראו גם

עריכה