כה"ג עריכה

  1. כהאי גוונא. כי האי גוונא. (ארמית -בזה הגון =בזה האופן)
  2. כהן גדול.
  3. כנסת הגדולה.

ראו גם עריכה