זו"נ עריכה

  1. זכר ונקבה.
    לציון מילים ששימושן יכול שיהיה בזכר או בנקבה, למשל: דרך, רוח, שמש, סכין.