ויקימילון:קיצורי דרך

(הופנה מהדף ו:קד)מטרתם של "קיצורי הדרך" היא לאפשר הגעה מהירה יותר לדפים מרכזיים של העזרה והקהילה.
לשימוש פשוט הקלידו את קיצור הדרך לתיבת החיפוש.

רשימת קיצורי דרך (הטבלה מתמיינת)

עריכה
יעד קיצור מקור השם
ויקימילון:ארגז חול וק:אח ויקימילון:ארגז חול
ויקימילון:דלפק ייעוץ וק:ד ויקימילון:דלפק ייעוץ
ויקימילון:מזנון וק:מ ויקימילון:מזנון
ויקימילון:מקורות מידע וק:ממ ויקימילון:מקורות מידע
ויקימילון:תבנית ערך וק:תע ויקימילון:תבנית ערך
ויקימילון:מזנון ו:מ או וק:מ מזנון
ויקימילון:מערכת בקרת שינויים וק:מבש מערכת בקרת שינויים
ויקימילון:שאלות ותשובות וק:שות שאלות
ויקימילון:ייעוץ וק:יץ ייעוץ
ויקימילון:קיצורי דרך ו:קד קיצורי דרך
ויקימילון:קיצורי מקלדת ו:קמ קיצורי מקלדת
ויקימילון:מה ויקימילון איננו וק:לא X
ויקימילון:פיתוח התשתית וק:פת פיתוח התשתית
קטגוריה:קצרמרים קט:קצ קטגוריית קצרמרים
קטגוריה:ויקימילון:ערכים הדורשים שכתוב קט:שכ ערכים הדורשים שכתוב
קטגוריה:בבל: משתמשים לפי שפה קט:בבל ויקימילון:בבל
קטגוריה:שורשים קט:ש קטגוריה:שורשים
ויקימילון:בעלי ידע וק:ביע בעלי ידע
עזרה:העדפות וק:הע עזרה:העדפות
ויקימילון:סקריפטים וק:ס ויקימילון:סקריפטים


ראו גם

עריכה