הכניס פיל בקוף המחט

הִכְנִיס פִּיל בְּקוּף הַמַּחַטעריכה

  1. לשון חז"ל אמר דבר הרחוק מן הדעת, שאינו סביר.
    • התאוריה של ד"ר גו' נראית כהכנסת פיל בקצה המחט.

הביטוי נפוץ בספרות הראשונים לדחיית סברות דחוקות.

מקור:עריכה

תרגום שאילה מארמית: הביא פיל בקוף המחט

במסכת ברכות אמר האמורא רבא כי חלומות אינם אלא מהרהורי הלב, שהרי לא מראים לאדם בחלומו דבר שלא חושב עליו: "לא דקלא דדהבא ולא פילא דעייל בקופא דמחטא" (ברכות נה ב) – לא דקל העשוי מזהב ולא פיל הנכנס בקצה המחט.

במסכת בבא מציעא: רב ששת עונה לרב עמרם על פירושו למשנה: "דלמא מפומפדיתא את, דמעיילין פילא בקופא דמחטא?" (בבא מציעא לח ב) – שמא מאנשי פומבדיתא אתה, שמכניסים פיל בקצה המחט?

ראו גםעריכה