ד"אעריכה

 1. דרך אגב.
 2. דבר אחר. במשמעות:
  1. עניין אחר.
  2. יחסי אישות.
  3. עבודה זרה.
  4. חזיר.
 3. דיני אדם.
  • פטור בד"א וחייב בד"ש.
 4. דרכא אחרינא.