בד"אעריכה

  1. במה דברים אמורים.
  2. בד' אמות.
  3. ברוך דיָן אמת.
  4. בעלי דרגות אחרות.