גר' עריכה

  1. גְּרָם. אלפית הקילוגרם.
  2. גָּרַם.
  3. גרמא - תוצאה לא ישרה של מעשה.
  4. גֵּרים.
  5. גָּרַס, גרסינן.

ראו גם עריכה