ה"געריכה

  1. הכי גרסינן.
    כך אנו גורסים.
  2. הלכה ג'.
  3. הלכות גדולות.
  4. הסגת גבול.