גַּ"ן כָּתֹ"ם עריכה

  1. (דקדוק) ג־ב־הּ, נ־ג־הּ, כ־מ־הּ, ת־מ־הּ ו־מ־ה־מ־הּ. סימן זיכרון לפעלים המסתיימים באות ה', אך נוטים לפי גזרת השלמים, ויבוא בהם מפיק.

קיימים שורשים ספורים נוספים המנוקדים אף הם במפיק בסופם, אולם אלה כמעט ואינם בשימוש בשפה והופעתם נדירה, כמו למשל: ל־ה־ל־הּ ו־מ־ה־הּ.