להלהּ (שורש)

השורש ל־ה־ל-הּ הוא שורש מגזרת המרובעים.

נטיות הפעליםעריכה

ל־ה־ל-הּ עבר הווה/בינוני עתיד ציווי שם הפועל
קַל
נִפְעַל
הִפְעִיל
הֻפְעַל -אין- -אין-
פִּעֵל
פֻּעַל -אין- -אין-
הִתְפַּעֵל הִתְלַהְלֵהַּ מִתְלַהְלֵהַּ יִתְלַהְלֵהַּ הִתְלַהְלֵהַּ לְהִתְלַהְלֵהַּ