ב"נעריכה

  1. בן נח.
  2. בר נש.
  3. בפני נכתב/נחתם.
  4. בלי נדר