ב"בעריכה

 1. (ארון הספרים היהודי, ארמית) בבא בתרא.
 2. (ארון הספרים היהודי) בהר בחוקותי.
 3. בו ביום.
 4. בטל ברוב.
 5. במהרה בימינו.
 6. בן בנו.
 7. בני ביתו.
 8. בני ברית.
 9. (ערים בישראל) בני ברק.
 10. בעל בית.
 11. בן בית, בני ביתו.
 12. (יהדות) בשר בחלב.