א"נעריכה

  1. אדון נכבד.
  2. אי נמי (מילולית:או גם. משמעות:תירוץ נוסף.).
  3. אי נימא (אם נאׂמר).
  4. און נאך (ועוד).

ראו גםעריכה