וא"נעריכה

  1. ואי נמי (מילולית:ואו גם. משמעות:וגם אם.).
  2. ואי נימא (ואם נאׂמר).