שִׁתֵּךְעריכה

ניתוח דקדוקי - פועל
כתיב מלא שיתך
שורש וגזרה שׁ־ת־ך, שלמים
בניין פִּעֵל
  1. העלה חלודה, גרם לקורוזיה.
    • הברום הנוזלי הוא חומר משתך.

גיזרוןעריכה

  • מלשון חז"ל תופרי יריעות חופרים גומא בקרקע להצניע בה מחטיהן. אביי אמר: כיון דמשתכי לא עבדי כן. (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קב, עמוד ב); רש"י: דמשתכי - שמחלידות.

נגזרותעריכה

מילים נרדפותעריכה

תרגוםעריכה